• Služby

Služby

NDT (nedestruktivní testování) Číst více

nabízíme NDT zkoušení v následujících metodách:

RT – rentgenová kontrola

RT – zjišťování vnitřních objemových vad typu pórů, vměstků, staženin, studených spojů a neprůvarů kořenů svarů hlavně v odlitcích a svarech. Použití na armaturách přivařovací konce lité, trubky, potrubní díly nebo svary trubek.

UT – ultrazvuková kontrola

UT – zjišťování vnitřních plošných vad typu trhlin, přeložek, zdvojenin u výkovků a plechů. Zjišťování studených spojů, neprůvarů ve svarech. Měření tlouštěk, záměny materiálu při různých rychlostech šíření ultrazvuku. Použití na armaturách přivařovací konce výkovků, trubek, potrubních dílů, přírub, spojovacích materiálů mimo závity. Hlavně pak na výkovcích.

MT – kontrola magnetická

MT – zjišťování povrchových a těsně podpovrchových vad typu trhlin a lineárních indikací obecně. Metodu lze použít pouze pro ferromagnetické materiály. Použití na kontrolu přivařovacích hran armatur, trubek, přírub a potrubních dílů, povrchů odlitků (pouze bez nátěru) nebo svarů.

PT – kontrola kapilární

PT – zjišťování pouze povrchových vad komunikujících s povrchem. Přednostně pro nemagnetické materiály typu nerez, duplex nebo inconel. Použití na kontrolu přivařovacích hran armatur, trubek, přírub a potrubních dílů, povrchů výkovků nebo svarů.

VT – vizuální kontrola

VT – zjišťování vad a odchylek tvaru výrobků armatur, odlitků, výkovků, svarů a všech ostatních dílů prodávaného sortimentu. Je to základní metoda předcházející všem nedestruktivním metodám.

Kvalifikace personálu

Personál je kvalifikován a certifikován ve stupni Level II a Level III podle standardů EN 473 nebo ISO 9712, PED 97/23/EC a SNT-TC-1A.

Používané normy pro zkoušení

Zkoušení lze provádět dle standardů ČSN, EN, EN ISO, DIN, GOST, PNAEG, ASTM, ASME, API.

Záruční a pozáruční servis armatur Číst více

Pro naše dodávky armatur zajišťujeme:

 • Záruční a pozáruční servis
 • Technickou pomoc
 • Dodatečné úpravy armatur dle požadavků zákazníka
 • Dodávky náhradních dílů

Montáž pohonů a uzamykacích systémů typu INTERLOCK Číst více

Provádíme:

 • Montáž, úpravy a modifikace pohonů
 • Vybavení armatur signalizací polohy
  • mechanické ukazatele poloh
  • indukční snímače poloh
 • Vybavení uzamykacími systémy typu Interlock :
  • Typ QL pro aramtury s pákou ( for lever-operated valves )
  • Typ GL pro aramtury s ručním kolem ( for handwheel-operated valves )
  • Komplexní řešení zamykání v systému dvou pojistných ventilů PSV ( Pressure Safety Valves )

Dělení materiálu do průměru 300 mm Číst více

pásová pila PILOUS typ ARG 300 HF

Hraj dál bizzo casino a vyhrajte Zde to můžete udělat a určitě budete mít štěstí!
© ARSYLINE 2024